Regnskapskontor i Oslo ønsker en rask omorganisering

posted in: Bedriftsmegling | 0

Sammendrag av virksomheten:

  • Etablert for ca 20 år siden
  • Omsetning 3 MNOK – lønnsom drift
  • Ca 3,5 årsverk – 1 autorisert regnskapsfører
  • Leiekontrakten med en årsleie på litt under 400.000 går ut september 2015, men kan sannsynligvis både avsluttes før eller forlenges.

Mer informasjon: regnskapskontor til salgs